Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ΑκαδημαΪκή Χρονιά 2016 - YogAcademy

News & Events

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ΑκαδημαΪκή Χρονιά 2016 Κύριο

100hr Yoga Specialist  Πάργα 12-21/8/2016

100Hr Yoga4Kids Πάργα 22-31/8/2016    

 200Hr Yoga Teacher Training Αθήνα 15/10-15/1/2017

 100hr Yoga4Kids Αθήνα 15/9-15/12/2016

 60hr Aerial2Yoga Αθήνα 1/11-31/12/2016

 ΠΡΟΣΕΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ 2017

100hr Pilates Specialist

30hr Pilates Therapy

30hr Aerial Therapy 

 

Ακολουθήστε μας!

Log in