Σχολή Εκπαίδευσης Yoga - YogAcademy

Σχολή Yoga

Σχολή Εκπαίδευσης Δασκάλων Yoga

Η Σχολή Εκπαίδευσης της YogAcademy παρέχει Εκπαίδευση που οδηγεί σε Πιστοποίηση αναγνωρισμένη από τη Yoga Alliance (Hatha Yoga), τη Rainbow Kids Yoga (Yoga4Kids) ενώ έχει αναπτύξει τα δικά της Καινοτόμα Προγράμματα Εκπαίδευσης ZenDanceKundaliniR Yoga, Aerial2YogaR, Yoga2TherapyR.

Κάθε Πρόγραμμα μπορεί να οδηγήσει σε 200Hr RYT και μεταγενέστερα σε 300Hr και 500Hr.

Ακολουθήστε μας!

Log in